VIRTUALIZARE

Virtualizarea reprezintă alocarea resurselor unui server fizic la unul sau mai multe servere virtuale, prin intermediul unui software specific. Serverele virtuale se comportă la nivel logic ca şi cele fizice.
Dacă pe un server fizic suntem limitaţi la instalarea un singur sistem de operare, prin virtualizarea acestuia putem instala multiple sisteme de operare fără a consuma resurse suplimentare.

SERVERE FIZICE

SERVER VIRTUAL

Management Central

Serverele virtuale pot fi administrate cu uşurinţă printr-o singură interfaţă grafică.

Administrarea bazata de roluri

Permite acces granular la resursele infrastructurii virtuale: pornire/oprire maşini virtuale, realizare backup, acces la consolă, control acces reţea etc...

Creearea de clustere cu o disponibilitate ridicată

Oferă posibilitatea implementării unei infrastructuri virtuale multi-nod şi activarea opţiunii disponibilitate ridicată. Această opţiune implică monitorizarea resurselor fizice ale serverelor virtuale. În cazul în care o resursă fizică devine indisponibilă, serverele virtuale care depind de această sunt migrate automat la alte resurse functinale ale clusterului, neexistând întreruperi.

Reţele virtuale

Acestea sunt switch-uri de reţea implementate la nivel software ce permit interconectarea serverelor virtuale fără a fi necesare resurse fizice (cabluri, switch-uri etc….)

Storage flexibil

Serverele virtuale pot folosi partajat atât storage local cât şi storage de reţea, indiferent de tehnologia de stocare.