BACKUP LOCAL

Presupune realizarea backup-urilor pe un echipament care se află fizic
în aceeaşi locaţie cu server-ele sau calculatoarele pentru care se realizează backup-ul.

BACKUP CLOUD

Presupune realizarea backup-urilor pe o infrastructură online de tip cloud.

SUBSTANŢIALĂ


INVESTIŢIE
INIŢIALĂ

SCĂZUTĂ

RIDICATĂ


VITEZĂ
TRANSFER

DEPENDENTA DE VITEZA CONEXIUNII LA INTERNET

LIMITATĂ - LA ACCES DIN REŢEAUA INTERNĂ


ACCESIBILITATE

MAXIMĂ - DIN ORICE LOCAŢIE CU INTERNET

RIGID - IMPLICĂ COSTURI SEMNIFICATIVE ŞI TIMPI DE IMPLEMENTARE RIDICAŢI


UPGRADE
STORAGE

flexibil - costuri reduse si timpi de implementare minimi

DETERMINATĂ DE O SERIE DE FACTORI LOCALI (SECURIZAREA SPAŢIULUI (INUNDAŢIE, INCENDIU, ACCES), SIGURANŢA REŢELEI, DEFECŢIUNI LOCALE)


SIGURANŢĂ

INDEPENDENTĂ DE FACTORII LOCALI